رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری:
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در جمع مسئولین بخش دشتابی گفت :اتباع خارجی متجاسر به قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون عقوبت می شوند
مدیر کل دفتر اتباع خارجی استانداری :
جلسه رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در شهرستان البرز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان ، بخشداران و عشایری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری حوزه معاونت سیاسی ،...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در جلسه متشکله با حضور فرماندار و مدیران شهرستان البرز
جلسه رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در شهرستان البرز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان ، بخشداران و جناب آقای عشایری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری حوزه معاونت...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری:
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در جمع مسئولین بخش دشتابی گفت :اتباع خارجی متجاسر به قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون عقوبت می شوند
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در جلسه بررسی وضعیت اتباع خارجی در شهرستان البرز
جلسه رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در شهرستان البرز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان ، بخشداران و عشایری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری حوزه معاونت سیاسی ،...
آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح سرشماری اتباع افغانستانی غیر مجاز ساکن در کشور
بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در این خصوص گفت به منظور تعیین تکلیف و قانونمند نمودن حضور اتباع افغانی ساکن در کشور و به تبع آن استان و همچنین...
مدیر کل دفتر اتباع خارجی استانداری :
جلسه رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در شهرستان البرز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان ، بخشداران و عشایری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری حوزه معاونت سیاسی ،...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در جلسه متشکله با حضور فرماندار و مدیران شهرستان البرز
جلسه رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در شهرستان البرز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان ، بخشداران و جناب آقای عشایری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری حوزه معاونت...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در این خصوص گفت به منظور تعیین تکلیف و قانونمند نمودن حضور اتباع افغانی ساکن در کشور و به تبع آن استان و همچنین...
عشایری مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری در جلسه همایش دهیاران و شوراهای بخش مرکزی بویین زهرا
عشایری مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری در جلسه همایش دهیاران و شوراهای بخش مرکزی بویین زهرا با حضور فرماندار و باباصالح نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در کارگروه فرهنگی اتباع و مهاجرین خارجی گفت
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری بر ضرورت بسط فعالیتهای فرهنگی برای اتباع و مهاجرین خارجی و به تبع آن تشکیل کارگروه...
شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اعلام شد
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین: دانش آموزان اتباع خارجی می توانند براساس مفاد شیوه نامه سال تحصیلی گذشته برای سال تحصیلی 97-...
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین:
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این نشست به جهت گیری ها و سیاست های کلان دولت و رویکرد سخاوتمندانه در برخورد با اتباع خارجی بر ضرورت ساماندهی و به تبع آن ارائه خدمات...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها