رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین خبر داد:
‍ بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت در راستای ادامه خدمات درمانی پناهندگان جمعی حاضر در کشور و استان و بر...
با حضور عشایری مدیر کل امور اتباع و‌مهاجرین خارجی استان و‌ قضات دادگستری قزوین
‍ اولین نشست هم اندیشی در خصوص اتباع و مهاجرین خارجی بین آقایان ذوقی معاون مدیرکل دادگستری استان ، شعبانی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان و عشایری مدیرکل اتباع و مهاجرین...
با حضور عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
‍ عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: حضور پر رنگ و ک‍ثیر قریب به چهار دهه اتباع خارجی به ویژه اتباع کشور افغانستان در کشور ایران به...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین خبر داد:
‍ بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت در راستای ادامه خدمات درمانی پناهندگان جمعی حاضر در کشور و استان و بر...
با حضور عشایری مدیر کل امور اتباع و‌مهاجرین خارجی استان و‌ قضات دادگستری قزوین
‍ اولین نشست هم اندیشی در خصوص اتباع و مهاجرین خارجی بین آقایان ذوقی معاون مدیرکل دادگستری استان ، شعبانی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان و عشایری مدیرکل اتباع و مهاجرین...
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مراسم صدمین سالگرد استرداد افغانستان از انگلستان
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مراسم صدمین سالگرد استرداد افغانستان از انگلستان گفت: به اعتراف سازمان های بین المللی مسئول، رویکرد عدالت محورانه در برخورد با پناهندگان و...
با حضور عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
‍ عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: حضور پر رنگ و ک‍ثیر قریب به چهار دهه اتباع خارجی به ویژه اتباع کشور افغانستان در کشور ایران به...
با حضور عشایری مدیر‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان،معاون دادستان و قضات
.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین:
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفت: ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به علت فقدان آگاهی و فقر اجتماعی و فرهنگی است که به تبعات منفی منجر می شود.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین خبر داد:
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین از جذب اعتبار 20 میلیارد ریالی از محل اعتبارات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در نشست مشترک مقامات قضائی و فرماندهان پاسگاه ها و کلانتری ها :
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در نشست مشترک مقامات قضایی و فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه ها اظهار داشت : قانون به عنوان نگه دارنده و حافظ همبستگی اجتماعی و ضرورت انکار...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در جلسه بررسی وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در روستای فارسیان : برابر با قوانین و دستورالعمل های حوزه اشتغال، محدودیت هایی برای حضور اتباع...
به منظور بررسی وضعیت اتباع خارجی در شهر اقبالیه
در این دیدار که در دفتر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد عشایری با اشاره به ضرورت ساماندهی جمعیت هر سکونتگاه شهری بالاخص انطباق رفتاری اقلیت اتباع خارجی با شرایط...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها