رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

حذف محدویت زمانی دریافت دفترچه بیمه برای پناهندگان غیر آسیب پذیر


مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خبر داد
30 آذر, 1398 - 09:40 -- majidabolhasani...
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

حذف محدویت زمانی دریافت دفترچه بیمه برای پناهندگان غیر آسیب پذیر

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان از حذف محدویت زمانی دریافت دفترچه بیمه برای پناهندگان غیر آسیب پذیر خبر داد دکتر عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین اظهار داشت: با عنایت به درخواست مکرر پناهندگان مبنی بر ارتقا بازه زمانی پذیرش متقاضیان غیر آسیب پذیر و با پیگیری های بعمل آمده محدودیت زمانی دریافت دفترچه های بیمه برای پناهندگان غیر آسیب پذیر حذف شد . .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان از حذف محدویت زمانی دریافت دفترچه بیمه برای پناهندگان غیر آسیب پذیر خبر داد 
دکتر عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین اظهار داشت: با عنایت به درخواست مکرر پناهندگان مبنی بر ارتقا بازه زمانی پذیرش متقاضیان غیر آسیب پذیر و با پیگیری های بعمل آمده محدودیت زمانی دریافت دفترچه های بیمه برای پناهندگان غیر آسیب پذیر حذف شد .
این مقام مسئول افزود سابق بر این پناهندگان در ده روز اول هر دوره قادر به دریافت دفترچه بیمه سلامت بودند که این محدودیت حذف و گستره زمان پذیرش به هر روز از ماه (مشروط بر اینکه دریافت خدمات بستری پس از طی دوره انتظار ده روزه از زمان صدور دفترچه امکانپذیر است) مورد پذیرش خواهد بود.