رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

ادامه طرح آمایش مرحله 15 اتباع خارجی تا پانزدهم آبان ماه


10 آبان, 1399 - 13:18 -- majidabolhasani...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین خبر داد:

ادامه طرح آمایش مرحله 15 اتباع خارجی تا پانزدهم آبان ماه

با توجه به دستورالعمل اجرای طرح ملی آمایش مرحله 15 که از ابتدای مردادماه سالجاری آغاز و حداکثر تا تاریخ 1399/8/15 ادامه خواهد داشت ،افزود اجرای طرح ملی آمایش مرحله پانزدهم  اتباع و مهاجرین خارجی کشور افغانستان و طرح تمدید کارت هویت اتباع کشور عراق مطابق دستورالعمل اجرایی و تا تاریخ پانزدهم ابان 99 ادامه خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری از ادامه طرح آمایش مرحله 15 اتباع خارجی خبر داد:
با توجه به دستورالعمل اجرای طرح ملی آمایش مرحله 15 که از ابتدای مردادماه سالجاری آغاز و حداکثر تا تاریخ 1399/8/15 ادامه خواهد داشت ،افزود اجرای طرح ملی آمایش مرحله پانزدهم  اتباع و مهاجرین خارجی کشور افغانستان و طرح تمدید کارت هویت اتباع کشور عراق مطابق دستورالعمل اجرایی و تا تاریخ پانزدهم ابان 99 ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اهمیت شرکت اتباع خارجی در طرح مذکور افزود در صورتیکه به هر دلیلی اتباع واجد شرایط موفق به شرکت در طرح موصوف و تمدید مدارک اقامتی نگردند ، هیچگونه خدماتی به کارت های آمایش سنوات گذشته ارایه نمیگردد و اتباع خارجی که کارت امایش مرحله 13 و 14 را بهمراه داشته باشند، غیرمجاز قلمداد می گردند.
وی همچنین اشاره کرد با توجه به مدت زمان باقیمانده تا اتمام طرح ، اتباع خارجی مشمول طرح هرچه سریعتر به دفاتر خدمات ، اقامت و   اشتغال خارجی مربوطه مراجعه و نسبت به تمدید مدارک شناسایی اقدام نمایند.